VÄRIKYLPY


Mikä ihmeen värikylpy?

Värikylpytoiminta on moniaistillista, kokemuksellista, elämyksellistä, vuorovaikutuksellista ja lapsilähtöistä työskentelyä eri värien ja materiaalien kanssa.

Lapsilähtöisenä kaikki tekeminen tapahtuu lapsen ehdoilla. Toiminnasta ei tämän takia välttämättä jää varsinaista jälkeä, vaan muistoja ja koettuja hetkiä. Lapselle voi merkitä maalaamista enemmän materiaalin tunnustelu, maistelu tai siitä lähtevät äänet. Värikylvyssä oleellisinta ei olekaan maalauspohjalle tuotettu lopputulos, vaan yhteisesti hetkessä eläminen ihmettelyn ja eri aistikokemuksien kautta. Värikylpy luo oivat puitteet lapsen ja aikuisen moninaiselle vuorovaikutukselle ja sen vahvistamiselle.

Jokaisella kerralla on oma teemansa tai aiheensa, johon paneudutaan eri materiaalein ja tavoin. Värikylvyissä kaikki aistit pääsevät valloilleen ja ovat yhtä isossa osassa. Maaleina toimivat luonnosta saatavat materiaalit (mm. marjat), joten ne ovat myrkyttömiä ja sopivat pienten taiteilija-tutkijoiden kaikille aisteille, myös maisteluun! :)